Portada del libro Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor - ISBN: 9788466131179

Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor

Mensa I Valls, Jaume

12.34€ / 13.00€ Comprar libro

Arnau de Vilanova és una de les figures més rellevants de la medicina, la filosofia i la teologia medievals a Europa. A part de la seva tasca com a metge de la cort, Arnau de Vilanova exercí una influent tasca acadèmica a Montpeller i d'ell conservem una extensa obra. Fou un dels primers crítics de la cristiandat medieval i promogué una reforma profunda de l'Església i la societat d'acord amb els ideals dels «espirituals».D'entre els temes que el van ocupar, el de l'amor ocupa un lloc preeminent i arrela tant en l'àmbit de la medicina com en el de la teologia. Com a metge i com a teòleg, Arnau de Vilanova investiga les causes i les formes de l'amor cortès, trobadoresc, i n'analitza les facetes malaltisses amb la intenció d'oferir-ne una teràpia; i el diferencia d'altres modes d'amor, com la caritas cristiana, que considera més humanitzadores. I això en relació amb les altres teories de l'amor vigents a l'edat mitjana.

Características